Start 2020 zonder ongezonde werkstress

Het CBS en TNO hebben onderzoek gedaan naar verzuim en in welke mate verzuim gerelateerd is aan werkdruk en werkstress. De NEA, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die door de partijen werd uitgevoerd laat duidelijk zien dat er een verband is. Het blijkt namelijk dat bij meer dan 1 op de 3 verzuimsituaties de oorzaak kan worden gevonden in werkdruk en werkstress.

Het is dan ook zo dat een hoge werkdruk vrij makkelijk om kan staan in ongezonde werkstress en dit leidt tot verzuim. Gelukkig kun je veel doen om dit te voorkomen. 7talents geeft je 3 belangrijke tips om 2020 te starten zonder ongezonde werkstress.

1. Verhoog de mate van autonomie

Een hoge mate van autonomie zorgt voor een verhoging van het werkplezier. Dit is een goede basis voor een verlaging van de werkstress. Het blijkt dat medewerkers zich meer betrokken voelen wanneer zij meer autonomie ontvangen van hun werkgever. Als medewerkers zelf kunnen bepalen hoe zij een taak aanpakken en tot uitvoering brengen, dan geeft dit veel positieve energie af. Uiteindelijk verlaagt dit de werkdruk en de werkstress.

2. Zorg voor extra positieve energie

Werkgevers kunnen veel doen om werkstress onder werknemers te verlagen, maar zij kunnen gewoonweg niet altijd alle stress wegnemen. Een hoge werkdruk is ook niet altijd de (enige) oorzaak van ongezonde werkstress. Wanneer een werkgever niet alle werkstress weg kan nemen, dan is het aan de werkgever om een goede balans te vinden. De werknemer voert taken uit die energie kosten, dus moeten er ook factoren zijn die juist energie geven. Wanneer er energie uit het werk wordt gehaald, dan zijn werknemers meer tevreden en ervaren zij meer werkplezier.

3. Realiseer een passende uitlaatklep

Werkstress leidt alleen tot verzuim wanneer de stress de mogelijkheid heeft om zich op te bouwen. Wanneer medewerkers langdurig te maken hebben met een hoog stressgehalte, dan leidt dit makkelijk tot verzuim. Het is daarom voor werkgevers belangrijk om te zorgen voor een goede uitlaatklep voor de werknemers. Er moet ruimte zijn voor het loslaten van stress en het vinden van optimale ontspanning. Zo kan werkstress niet worden opgebouwd en leidt het minder snel tot verzuim.

Tip: lees ook ons blog met 10 tips voor minder werkstress

Blijf altijd goed communiceren

Communicatie is zeker ook een belangrijke factor als het gaat om het tegengaan van ongezonde werkstress en het verhogen van de betrokkenheid. Het is belangrijk om de communicatie persoonlijk te maken en te zorgen voor een effectief tweerichtingsverkeer. Kun jij hier wel wat ondersteuning bij gebruiken van een communicatieprofessional? Neem vrijblijvend contact op met 7talents.