Direct Duidelijk-deal moet taal duidelijk maken

Op dinsdag 19 november reikt staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Direct Duidelijk-prijzen 2019 uit. Eén van de prijzen gaat naar de meest duidelijk schrijvende ambtenaar van ons land. Het moet het begin zijn van heldere overheidscommunicatie.

Duidelijke taal een trend

De roep om duidelijke taal zagen we eerder ook in andere branches. Een goed voorbeeld zijn de algemene voorwaarden van bedrijven en verzekeraars. Jarenlang zagen we onbegrijpelijke, onnodig lange en veel te complexe teksten. Nu kiezen de organisaties ervoor om de algemene voorwaarden te vereenvoudigen zodat de lezer wel weet waar hij aan toe is.

Campagne Direct Duidelijk

Het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) lanceerde in oktober 2018 de campagne Direct Duidelijk. Aanleiding voor de campagne is dat voor veel burgers het taalgebruik van de overheid te moeilijk is. Ze kunnen er niet uit afleiden wat hun rechten en plichten zijn en wat de overheid van hen verwacht. Direct Duidelijk wil daar iets aan doen.

Zo trekt een brigade van taalcoaches en taalambassadeurs het land in om ambtenaren te helpen bij het verbeteren van hun teksten. En kunnen overheidsorganisaties (zoals gemeenten, provincies en waterschappen) zich aansluiten door de Direct Duidelijk-deal ondertekenen. Hiermee geven zij aan binnen hun organisatie werk te maken van duidelijke taal. Het afgelopen jaar sloten veel gemeenten zich aan en is de campagne in naamsbekendheid enorm gegroeid.

Direct Duidelijk-prijs 2019

Als onderdeel van Direct Duidelijk worden twee prijzen uitgereikt: één voor de duidelijkst schrijvende ambtenaar en één voor de beste ‘aanjager’ van duidelijke taal. Om genomineerd te worden moest de ‘duidelijkst schrijvende’ ambtenaar natuurlijk wel een tekst insturen dat aan een aantal voorwaarden voldeed:

  • De tekst moest in de afgelopen jaren of dit jaar verschenen zijn, of klaarliggen voor publicatie in 2020.
  • De tekst mocht voorzien zijn van toevoegingen zoals infographics, video- en fotomateriaal, maar de tekstkwaliteit speelt de belangrijkste rol.
  • Alle soorten tekst (brieven, folders, webteksten, etc) mochten ingestuurd worden, maar moesten wel geschreven zijn voor burgers.
  • De tekst moest (grotendeels) door de genomineerde ambtenaar zelf geschreven zijn. Wel mochten anderen eraan bijgedragen hebben.
  • De tekst moest geschreven zijn vanuit een uitvoeringsorganisatie of overheidsinstelling uit Nederland.

Wie de prijs in ontvangst mag nemen wordt op 19 november tijdens een finaledag bekendgemaakt.

Ook duidelijk communiceren?

Als je gewend bent om vakjargon te gebruiken, dan is het vaak niet eenvoudig om zomaar om te schakelen. Gebruik jij in jouw branche ook jargon en wil je (potentiële) klanten met een duidelijke boodschap benaderen? Een communicatieprofessional kan je helpen om een nieuwe manier van communiceren aan te nemen. Voor een goede vaste of tijdelijke communicatieprofessional kan je vrijblijvend contact opnemen met 7talents. Wij hebben een groot en warm netwerk en kennen altijd een professional die jouw branche kent en je boodschap helder voor het voetlicht kan brengen.