Reputatiecrises voorkomen door goede communicatie

Bouwen aan vertrouwen staat de komende jaren bovenaan het lijstje voor communicatieprofessionals, zo blijkt uit de European Communication Monitor (ECM) 2018. Daarbij draait alles om een goede reputatie. Maar dat heeft ook een keerzijde: de angst voor een slechte reputatie. Met de volgende drie tips kun je reputatiecrises voorkomen.

1. Crisis als middel tot verandering

Een crisis wordt vaak als negatief gezien. Toch kun je het ook omdraaien. Bijvoorbeeld door jezelf de vraag te stellen wat een crisis in positieve zin oplevert. Dit denken vinden we al bij de oude Grieken. Het woord ‘crisis’ is afgeleid van κρίνω (krínō), wat besluiten, kiezen of oordelen betekent. De Oude Grieken zagen een crisis als hét beslissende moment van verandering. Waarom? Omdat er vaak een bijna ondraaglijk moment van spanning nodig is om tot inkeer te komen. Winston Churchill verwoordde het als volgt: “Never waste a good crisis”.

2. Accepteer dat reputatie niet maakbaar is

Wie verlangt er niet naar een stukje regie? Algoritmen helpen om het menselijk gedrag te voorspellen en daarop in te spelen, protocollen bieden duidelijkheid in organisaties. Maar schijn bedriegt. Ondanks onze hang naar controle, zal het leven altijd onbestemd blijven. Zo is het ook met reputatie. Het bordje dat we in de lucht houden kan glanzen, maar ook onherstelbaar gebroken worden.

Misschien is het niet eens de vraag óf dat gebeurt, maar wanneer. Minder bordjes omhoog houden zou een optie kunnen zijn, maar is niet altijd praktisch haalbaar. Wil je de kans op reputatieschade verkleinen? Zorg dan dat iedereen in jouw organisatie een eigen stokje en bordje heeft dat hij of zij zelf draaiende kan houden. Zo wordt de zorg voor reputatie een gedeelde verantwoordelijkheid.

3. Investeer in goed leiderschap

Waarom leidt een gebeurtenis in de ene organisatie wel, en in de andere niet tot een crisis? Dat heeft alles te maken met management. Wie de spanning tijdig signaleert, kan maatregelen nemen om de druk eraf te laten. Goed leiderschap moet grofweg aan vier vereisten voldoen. Allereerst is een goede leider crisisbestendig. Hij of zij verzamelt sterke mensen om zich heen, weet wat er speelt op de werkvloer en voelt aan wanneer het tijd is om initiatief te nemen of juist afstand te bewaren.

Ten tweede is het belangrijk dat er een goed evenwicht is tussen geven en nemen. Mensen willen zich best inspannen, maar ze willen ook het gevoel hebben dat ze er iets voor terugkrijgen. Ten derde is een goede samenwerking onmisbaar, waarbij autonomie, communicatie en taakafspraken in verhouding zijn. Tot slot loopt een goede leider niet weg voor conflicten, maar maakt hij of zij die tijdig bespreekbaar.

Reputatiecrisis? Op weg naar een nieuw begin

Een reputatiecrisis is vervelend voor een organisatie, maar niet het einde. De communicatieprofessionals van 7talents helpen je graag om de stap te zetten naar verandering. Aarzel niet en neem gratis en vrijblijvend contact met ons op!