Ruim 72% van de werknemers werkt regelmatig over

“Schat, ik moet overwerken”, het lijkt misschien op de ideale smoes voor een buitenechtelijke verhouding, maar de praktijk is toch echt anders. Maar liefst driekwart van de werknemers werkt regelmatig meer uren dan in de arbeidsovereenkomst staat. Het gaat dan om alle lagen van de organisatie, zowel managers als lager personeel maakt regelmatig extra uren.

Overwerk heeft invloed op het privé leven

Uit onderzoek van Jobrapido blijkt dat overwerken vaak een grote invloed heeft op het privé leven. De helft van de respondenten in een recent onderzoek geeft aan dat ze wel eens een huwelijk, schoolevenement van de kinderen of een verjaardag hebben moeten missen omdat er moest worden overgewerkt. Als dit eens een enkele keer gebeurt is het misschien nog wel te billijken, maar er zijn ook werknemers die regelmatig verstek moeten laten gaan bij privé evenementen omdat het werk voorrang krijgt. lang niet altijd is dit vrijwillig, sommige werknemers leggen een grote druk op hun personeel om extra uren te maken.

Compensatie van overwerk niet optimaal

Als er dan al wordt overgewerkt dan komt het in ruim 40% van de gevallen voor dat de overuren niet worden gecompenseerd. De uren worden niet uitbetaald of tegen een lagere vergoeding dan eigenlijk zou moeten. Het opnemen van overuren stuit vaak op problemen omdat sommige medewerkers zo veel overuren hebben dat ze deze onmogelijk kunnen opnemen zonder dat dit tot problemen leidt bij de uitvoering van het werk.

Werk jij als communicatieprofessional wel eens over?

Ook communicatieprofessionals werken regelmatig over. Vooral ook omdat hun werk zich uitstekend leent voor thuiswerken en de verleiding, of de druk van de opdrachtgever, soms groot is om in de avonduren of in het weekend nog even snel die mail eruit te doen of iets anders voor het werk te regelen.

Als je werkt via 7talents zullen we je in ieder geval mooie en uitdagende projecten geven. Of je regelmatig wilt overwerken is en blijft altijd je eigen keuze en verantwoordelijkheid. Een werkgever kan je hiertoe in principe niet verplichten, zeker niet als er sprake is van structureel overwerk.