Talentschaarste staat nog niet op de agenda

‘Hoe gaan jullie om met talentschaarste?’ was de vraag van organisatieadviesbureau Korn Ferry aan 1550 bestuurders van de grootste bedrijven in negentiende ontwikkelde en zich nog ontwikkelende economieën. De antwoorden hebben interessante resultaten opgeleverd. Zo denkt 50 procent van de bestuurders in Nederland dat de dreigende talentschaarste geen gevaar vormt voor hun organisatie.

Twee derde van de ondervraagden geeft op de korte termijn de prioriteit aan het creëren van aandeelhouderswaarde, terwijl 58 procent aangeeft vanwege een korte bestuurstermijn geen tijd te hebben voor talentmanagement. Hoe zit het in jouw organisatie met talentmanagement? Heb je in kaart welke mensen je wanneer nodig hebt om klaar te zijn voor de komende jaren?

Talentstrategie op orde?

De bestuurders uit het omvangrijke onderzoek gaven aan dat ze talentplanning een grote uitdaging vinden. Het is voor hen een stuk eenvoudiger om materiële en technische zaken te regelen. Sterker nog, slechts 8 procent van de bedrijven in Nederland heeft een talentstrategie ontwikkeld die doorloopt tot 2030. Ze willen eventuele talentschaarste opvangen door zich op andere regio’s te oriënteren. Het onderzoek keek ook naar bedrijven in de rest van de wereld. Het blijkt dat negen van de tien internationale bestuurders gelooft dat ze goed gekwalificeerd personeel over de grens kunnen vinden.

Focus op de ontwikkeling werknemers

Madeline Dessing is managing director bij Korn Ferry Nederland en heeft er minder vertrouwen in dat goed gekwalificeerd personeel zich in het buitenland bevindt. Uit prognoses van Korn Ferry blijkt dat India de enige grote economie is die in 2030 een overschot zal hebben aan hoogopgeleide werknemers. Dessing stelt dat bedrijven zich beter kunnen focussen op de ontwikkeling van hun eigen werknemers. Alleen dan hebben ze over een aantal jaren voldoende talent. Focus op wat het bedrijf als werkgever te bieden heeft, zowel op financieel als niet financieel gebied, zo stelt de managing director.

Technologie heeft de prioriteit boven mensen

Ruim 67 procent van de bedrijven geeft de hoogste prioriteit aan technologie wanneer het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën. Madeline vindt dat bedrijven het dreigende tekort aan goed gekwalificeerd personeel onderschatten. Op dit moment investeren werkgevers te weinig in het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden van hun medewerkers, zoals het omgaan met computers.

Dessing vindt het logisch dat bedrijven investeren in technologie, maar bedrijven vergeten dat niet technologie, maar mensen van doorslaggevend belang zijn bij het winnen van de concurrent. Daarbij moeten de werknemers kunnen omgaan met veranderingen die continue plaatsvinden. Juist die berijdbaarheid en wendbaarheid, ook wel agility genoemd, is de kracht van mensen.

Communicatietalent

Ben je op dit moment druk op zoek naar een tijdelijke communicatie professional? Neem dan contact op met 7talents, en wij helpen je uit de brand!