Praktische uitleg van: Agile, Lean en Scrum

In steeds meer organisaties wordt er gewerkt volgens de termen agile, lean en scrum. Je hebt deze vast wel eens voorbij horen komen. Deze, veelal Amerikaanse, werktechnieken gebruikt een organisatie om effectiever samen te werken en projecten te realiseren. De genoemde methodes overlappen elkaar en versterken elkaar.

Door de snelle veranderingen in het vakgebied die elkaar in deze tijd opvolgen is het een pré om deze werkvormen te kennen. In deze blog leggen we Agile, Lean en Scrum uit.

De agile aanpak

Letterlijk vertaald betekent agile ‘behendig’ of lenig. Agile is een werkwijze die als het ware de ontwikkelingen in een bedrijf ‘in stukjes’ breekt. Bij een groot project beslaan deze ‘stukjes’ telkens een paar weken. Dit zorgt voor overzicht in het project, maar vooral voor flexibiliteit.

Als er later in een project een andere aanpak nodig is, kan dat in een ander ‘stukje’ van het project makkelijk worden toegepast. Het is daarom een geschikte werkwijze voor een markt waarin vaak veel verandert. Ligt het hele verloop van het project al vast, dan is veranderingen doorvoeren moeilijker.

Voor deze aanpak zijn een open werksfeer en een open communicatiestructuur belangrijk.

De bedrijfsfilosofie lean

Lean is een bedrijfsfilosofie die sterk doet denken aan de ‘agile’ aanpak. Wat ‘lean’ en ‘agile’ gemeen hebben is het snel inspelen op veranderingen. Het verschil tussen de twee begrippen is dat ‘lean’ meer een filosofie is en ‘agile’ de aanpak. Het idee van ‘lean’ is dat er bij elk proces wordt gekeken of het waardevol is voor de klant.

Zo niet, dan wordt het proces meteen gestopt. Een bedrijf dat hier veel mee doet is het Japanse automerk Toyota. Hun productiesysteem onderzoekt voortdurend wat de klant wil en past de productie daar snel op aan.

Scrum methode

Met de methode ‘scrum’ wordt er gewerkt in zelfsturende, multidisciplinaire teams. Deze teams trekken als het ware ‘sprints’ die twee tot vier weken duren. In deze teams zitten een ‘product owner’ die prioriteiten stelt betreffende het product, en een ‘scrum master’ die het team begeleidt. Met deze methode kun je snel doelen stellen en deze bijstellen als dat nodig is.

Zo is het mogelijk om zeer snel in te spelen op wat de klant wil. Voor zowel agile, lean als scrum geldt dat bedrijven allemaal hun eigen filosofie hebben voor het toepassen ervan. Ze overlappen en versterken elkaar en worden daarom vaak door elkaar gebruikt.

Agile, scrum en lean in de communicatiewereld

Als er een werkveld is waarin inspelen op veranderingen voorop staat is het in de communicatiebranche. Bij 7talents koppelen we capabele, ambitieuze communicatieprofessionals aan bedrijven en organisaties. Zoek je een geschikte communicatiedeskundige voor je afdeling of project? Neem contact met ons op!