Werkgevers worstelen met het beheersen van werkdruk

Werkgevers zien voordelen van de economische groei, maar er worden zeker ook nadelen genoemd. De werkgevers van vandaag zien een inclusieve arbeidsmarkt niet als een prioriteit, maar zijn wel druk met duurzame inzetbaarheid. Er blijken onder werkgevers ook grote onderlinge verschillen te zijn als het gaat om mening, aanpak en inzet. Dit blijkt uit de SCP-publicatie Arbeidsmarkt in Kaart. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een groot deel van de werkgevers duurzame inzetbaarheid en een inclusieve arbeidsmarkt ziet als hun verantwoordelijkheid, maar er worden lang niet altijd goede maatregelen getroffen.

De grootste knelpunten van werkgevers

Werkgevers benoemen diverse knelpunten. Zo geeft een aardig deel aan dat het in deze tijd erg lastig is om het juiste personeel aan te trekken en te behouden. Een ander belangrijk knelpunt dat wordt genoemd is het onder controle houden van de werkdruk. Het faciliteren van de mix van privé en arbeid wordt door 81 procent van de werkgevers gezien als hun verantwoordelijkheid, maar hierbij geven ook veel werkgevers aan dat het eenvoudigweg niet (altijd) mogelijk is om deeltijdwerk aan te bieden of personeel (deels) thuis te laten werken.

Het aannemen van mensen met een beperking wordt door een kleine 35 procent gezien als een verantwoordelijkheid. Echter, slechts 11 procent geeft aan om daadwerkelijk plannen te hebben om mensen met een beperking aan te nemen. Het aannemen van deze mensen is dan ook voor veel werkgevers geen prioriteit.

Meer balans tussen werk en privé

De werkdruk kan worden verlicht door een betere balans te realiseren tussen werk en privé. Steeds meer werknemers zijn meer uren per dag met hun werk bezig en verliezen zo steeds meer privétijd. Dit verhoogt de werkdruk. Ondernemingen doen er veel aan om de werkdruk te verlichten door een betere balans tussen werk en privé te realiseren.

Zo heeft 45 procent van de bedrijven aan dat bepaalde personeelsleden (deels) thuis werken. Maar liefst 81 procent van de werkgevers zien een goede combinatie tussen arbeid en zorg als hun verantwoordelijkheid. Overigens geven 2 op de 5 werkgevers aan dat zij thuiswerken niet wenselijk vinden voor alle functieniveaus. Thuiswerken, met het zelf bepalen wanneer je begint en eindigt met het werk, komt het vaakst voor binnen de zakelijke dienstverlening en binnen de overheidssector.

Heeft u (tijdelijk) extra communicatieprofessionals nodig?

Binnen meerdere afdelingen bij het gemiddelde bedrijf wordt vastgesteld dat de werkdruk te hoog ligt. Eén van deze afdelingen is de afdeling communicatie. Het is dan ook zo dat we in deze tijd meer met communicatie bezig zijn dan pakweg 25 jaar geleden. Denk nu alleen maar aan alle extra activiteiten op het vlak van social media. Heb jij tijdelijk óf permanent de ondersteuning nodig van extra communicatieprofessionals? Dan helpt 7talents je graag. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.