Privacy policy

Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Met het oog op relevante wetgeving op gegevensbescherming, (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de “AVG”)), is de verwerkingsverantwoordelijke, 7talents B.V. gevestigd te Leiden (hierna in dit privacy statement te noemen “7talents” of “wij”), gevestigd aan de Schipholweg 103 (2316XC). Te bereiken via telefoonnummer 071 576 37 53, per e-mail via info@7talents.nl en via de website https://7talents.nl/

7talents levert de volgende diensten: Uitzending en detachering, Werving & selectie, Executive search, Consultancy en Interim management.

Gegevens die wij verzamelen

Om je de best mogelijke vacatures en mogelijkheden te kunnen bieden die optimaal op jou zijn afgestemd, is het nodig dat we bepaalde informatie over je verwerken. We vragen je uitsluitend om details die van belang zijn voor onze dienstverlening, zoals jouw naam, leeftijd, contactgegevens, details over jouw opleiding, arbeidsverleden, omstandigheden en interesses (en uiteraard kunt je er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Deze informatie is vereist om als kandidaat ingeschreven te kunnen worden:

 • voornaam,
 • achternaam,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • CV,
 • geboortedatum,
 • nationaliteit,
 • taal,
 • burgerlijke staat,
 • geslacht,
 • sociale media profiel,
 • adres gegevens,
 • opleiding en ervaring.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bij een eventuele inzet verwerken wij, naast de eerder vermelde persoonsgegevens, ook je IBAN om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer je als ZZP-er werkzaam bent, hebben we naast IBAN ook het nummer van inschrijving in de Kamer van Koophandel en jouw BTW nummer nodig.

Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van kandidaten nodig?

De belangrijkste reden voor het gebruiken van jouw persoonlijke gegevens is om je te helpen werk of andere functies te vinden die bij je zouden kunnen passen. Hoe meer informatie we over je, jouw vaardigheden en ambities hebben, hoe beter we onze diensten op je af kunnen stemmen.

Met wie delen we de persoonsgegevens van kandidaten?

We zullen jouw informatie in hoofdzaak delen met mogelijke werkgevers om zo jouw kansen te vergroten om de baan te vinden die je wilt. Het is mogelijk dat we jouw informatie met elk van de bedrijven binnen onze groep delen wanneer ons dit helpt om jou de best mogelijke dienst te leveren. 7talents verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 7talents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

7talents verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens in welke hoedanigheid dan ook. Mocht het nodig zijn om een legitimatiebewijs aan te leveren dan gelieve de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Zo zorgen we ervoor dat we op geen enkele wijze jouw bijzondere persoonsgegevens in onze administratie opslaan.

Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van kandidaten

Omdat je bij je inschrijving jouw gegevens aan ons verstrekt hebt om voor jou een baan of een inzet-opdracht te vinden, gaan wij ervan uit dat je ons daarmee toestemming verleent om jouw gegevens te verzamelen en jouw persoonsgegevens te gebruiken om je, op basis van de gebruiksvoorwaarden op onze website(s), onze recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiële werkgevers en jouw vaardigheden te toetsen aan onze vacaturebank.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

7talents gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Het beschermen van jouw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij hebben geborgd dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is voor onze dienstverlening die daadwerkelijk toegang tot de informatie nodig hebben. Op onze medewerkers rust ook een geheimhoudingsverplichting ook van jouw persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op ons privacy en securitybeleid en wordt regelmatige geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De algemene gegevens die wij verzamelen zoals hierboven beschreven worden voor onbepaalde tijd bewaard om je ook op de lange termijn te kunnen helpen bij het vinden van een opdracht of baan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 7talents en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@7talents.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Heb je vragen over onze privacystatement, verwerking van persoonsgegevens of gebruik van cookies? Stuur en email naar info@7talents.nl of bel direct 071 – 5763753

7talents
Schipholweg 103
2316 XC Leiden
Tel: 071 – 5763753